FAQ

Hoe kan ik een abonnement op PW De Gids aanvragen?
Ga naar pwdegids.nl/shop om een abonnement aan te vragen.

Wat kost een jaarabonnement op PW De Gids?
Op pwdegids.nl/shop vindt u een overzicht van de abonnementsvormen en de prijzen.

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?
Via een e-mail naar klantenservice@vakmedianet.nl

Waar kan ik mijn klantnummer vinden?
Uw klantnummer staat dik gedrukt op het adreslabel van PW De Gids.

Ik heb PW De Gids niet ontvangen of niet op tijd ontvangen. Wat kan ik hier aan doen?
Wanneer u PW De Gids niet heeft ontvangen of te laat heeft ontvangen, kunt u via een e-mail naar klantenservice@vakmedianet.nl een bezorgklacht indienen. Wij zorgen ervoor dat u het betreffende nummer alsnog ontvangt. Onze klantenservice neemt bij aanhoudende klachten contact met u op.

Ik wil mijn abonnement op PW De Gids mee verhuizen naar het buitenland. Kan dat?
Een abonnement op PW De Gids kan mee verhuizen naar het buitenland, echter het abonnementstarief wordt aangepast.

Ontvang ik een factuur?
U ontvangt altijd een factuur, ook wanneer u heeft aangegeven via automatische incasso te willen betalen.

Ik heb geen abonnement maar toch ontvang ik een editie van PW De Gids.
Wanneer u geen abonnement heeft op PW De Gids en het vakblad wordt toch bezorgd, dan bent u door de uitgever geselecteerd om 1 of meerdere proefnummers kosteloos te ontvangen.

Stopt een proefabonnement van PW De Gids automatisch?
Nee, een proefabonnement op PW De Gids loopt na zes maanden over in een normaal abonnement tot wederopzegging. Houd rekening met 3 maanden opzegtermijn.

Hoe kan ik mijn abonnement op PW De Gids opzeggen?
Voor vragen rondom uw abonnement, belt u naar 088 – 5840 612. Uw abonnement op PW DeGids kan 3 maanden voor het einde van de abonnementsperiode opgezegd worden.

Hoe kom ik aan een artikel dat in PW De Gids heeft gestaan?
Wanneer u meer informatie wilt over een artikel in PW De Gids kunt u een e-mail sturen naar de redactie: redactie@pwdegids.nl.

Kan ik een proefnummer/ los nummer aanvragen?
U kunt een proefnummer aanvragen via de webshop van PW De Gids.